ideosfera.pl

Kolejna witryna oparta na WordPressie

Bez kategorii

Czym jest split payment?

Czym jest split payment?

Czym jest split payment? To mechanizm podzielonej płatności (MPP), który polega na tym, że jako nabywcy danego towaru lub usługi musimy zrealizować w zamian za nie płatność. Jednak wydana kwota ulega podzieleniu na dwa rachunki bankowe. Rachunki te należą do usługodawcy lub też dostawcy nabywanego przez nas towaru.

Split payment od razu rozdziela środki i przelewa na dwa osobne rachunki. Te części są równe wartości sprzedaży netto oraz kwocie podatku VAT. Ustawodawca zdecydował, że gdy prowadzimy działalność gospodarczą, rachunek VAT jest tworzony automatycznie. Stanowi dodatkowe konto dołączone do każdego rachunku rozliczeniowego, który związany jest z prowadzoną przez nas działalnością. Transakcje split payment uzależnione są również od wartości transakcji oraz rodzaju usługi lub towaru.

Kto może skorzystać z MMP i w jakim sposób bank przeprowadza transakcje w jego ramach?

Kto może korzystać z systemu split payment? MMP może mieć charakter obowiązkowy lub dobrowolny. Co istotne, przysługuje wyłącznie podatnikom VAT, którzy opłacają sprzedaż przelewami w złotówkach. Mechanizmu podzielonej płatności nie mogą stosować konsumenci nieprowadzący działalności gospodarczej, ludzie otrzymujący faktury od podatników zwolnionych z VAT oraz osoby rozliczające się przy użyciu gotówki lub karty.

Split payment może zostać za to zastosowany w przypadku faktur płatniczych wystawianych przez przedsiębiorców, podatników VAT i kupujących towary od innych firm. Wówczas w banku, który obsługuje nasze konto firmowe, wybieramy opcję komunikatu przelewu, co powoduje w efekcie rozdzielenie dokonywanej przez nas płatności na rachunek VAT i rozliczeniowy.

Obowiązkiem płatności MMP objęci są jedynie ci przedsiębiorcy, którzy sprzedają lub nabywają towary i usługi „wrażliwe”. Przez to określenie należy rozumieć wszystkie towary oraz usługi wymienione w załączniku nr 15 do Ustawy o podatku od towarów i usług. Drugim warunkiem obowiązkowego split payment, jest wartość faktury płatniczej – wysokość kwoty musi przekroczyć 15 tysięcy złotych.

Komunikat przelewu split payment – co to jest? Jak dobrze zlecić taką transakcję?

Przelew mechanizmu podzielonej płatności (MPP) jest w tej sytuacji tzw. komunikatem przelewu, w którym wpisujemy następujące dane:

  • kwotę podatku (lub część),
  • kwotę sprzedaży brutto (lub część),
  • numer faktury transakcji,
  • NIP dostawcy.

Czy środki zgromadzone na rachunku VAT z transakcji split payment mogą zostać wykorzystane?

Jak działa split payment? Środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym VAT z tytułu MMP mogą zostać wykorzystane przez dostawców towarów i usług do przeprowadzenia rozliczenia z urzędem skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz uiszczania opłat celnych.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą i wykonujące komunikaty przelewu MMP w swoim banku mogą również złożyć bezpłatny wniosek do urzędu skarbowego o uwolnienie zgromadzonych środków finansowych, pochodzących z płatności split payment. Jeśli w odpowiedzi otrzymamy zgodę, wskazana przez nas kwota, zostanie przekazana przez bank na nasz firmowy rachunek rozliczeniowy. Urząd skarbowy tego rodzaju decyzję jest zobowiązany podjąć w przeciągu 60 dni. Po upływie tego okresu o jej wyniku powiadomiony zostaje bank, który na jego podstawie albo przelewa pieniądze na nasze konto, albo nie.

Urząd skarbowy niekiedy może nie udzielić zgody na przeniesienie środków split payment. Dzieje się tak w przypadku, gdy dotyczą nas zaległości VAT, które przekraczają wartość pieniędzy zgromadzonych na rachunku VAT lub istnieją zastrzeżenia i uzasadnione obawy związane z opłaceniem wymaganej kwoty. Trzecia możliwość dotyczy sytuacji, gdy mamy dodatkowe zobowiązania w obrębie podatku VAT.

Gdy jednak decyzja urzędu skarbowego okaże się dla nas pozytywna i uwolnione środki w ramach split payment znajdą się w jej wyniku na naszym koncie, możemy z nich korzystać dowolnie oraz bez żadnych ograniczeń. Jeśli potrzebujesz więcej informacji dotyczących tego rozwiązania, odwiedź stronę https://inlogica.com/produkty-i-uslugi/split-payment/.