ideosfera.pl

Kolejna witryna oparta na WordPressie

Bez kategorii

Jak starać się o dotacje z unii na otwarcie firmy?

Jak starać się o dotacje z unii na otwarcie firmy?

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się ze sporymi wydatkami. Jedna z chętnie wybieranych opcji to skorzystanie z dotacji unijnych. Aby móc zastosować takie dofinansowanie, niezbędna jest znajomość przepisów i podstawowych zasad dotyczących składania wniosku. Czy można uzyskać pieniądze na własną rękę, czy lepiej skorzystać z pomocy doradcy? Jak starać się o dotacje z Unii na otwarcie firmy?

Kto i kiedy może wnioskować o dotacje z Unii Europejskiej?

Dotacja na otwarcie firmy może zostać przyznana jedynie niektórym osobom. Przed ukończeniem trzydziestego roku życia nie można studiować ani pracować, aby móc złożyć wniosek. Z kolei osoby starsze są zobowiązane wykazać, że na ich obszarze zamieszkania sytuacja dotycząca dostępnych miejsc pracy jest niekorzystna. Unia Europejska oferuje również pomoc finansową dotyczącą otwarcia firmy bezrobotnym kobietom, osobom niepełnosprawnym, legitymującym się jedynie podstawowym wykształceniem i trwale bezrobotnym. 

Kiedy można wnioskować o dotacje z Unii na otwarcie firmy? Warto zorientować się, w jakich terminach pojawiają się projekty unijne w danym regionie. Z reguły ma to miejsce w pierwszym kwartale roku. Informacje o rozpoczynającym się naborze publikowane są na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Każdy projekt wymaga spełnienia nieco innych kryteriów od aplikujących osób. Cały proces wymaga dopełnienia wielu formalności i trwa z reguły kilka długich miesięcy.

Dofinansowanie z UE – formalności

Dotacja na otwarcie firmy może znacząco ułatwić każdemu przedsiębiorcy początki w biznesie. Aby ją uzyskać, należy jednak zmierzyć się z dopełnieniem wszystkich niezbędnych formalności. Czasem może okazać się, że niezbędna będzie pomoc w uzyskaniu dotacji na rozpoczęcie działalności. Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Pierwszy krok polega na wypełnieniu specjalnego formularza rekrutacyjnego, w którym trzeba rozsądnie uzasadnić swój pomysł na działalność. Do niego powinno zostać dołączone standardowe oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W formie pisemnej należy zadeklarować swój udział w danym projekcie. Z reguły wymagana jest także wstępne określenie zakresu wymaganych szkoleń. Nieodłączny element składania wniosku to także oświadczenie o byciu osobą bezrobotną i dokument potwierdzający miejsce zamieszkania.

Po przyjęciu zgłoszenia odbywają się szkolenia przygotowujące do stworzenia swojego planu biznesowego. Dopiero napisany biznesplan jest przedstawiany właściwej komisji, która wydaje decyzję dotyczącą przyznania środków finansowych.

Ostatni etap to złożenie wniosku. Należy do niego dołączyć potwierdzenie uczestnictwa w zorganizowanych szkoleniach, plan biznesowy, zaświadczenie o niekaralności, potwierdzenie braku korzystania z innych środków pomocy finansowej, oświadczenie mówiące o braku konieczności regulowania kosztów sądowych oraz potwierdzenie braku długów dotyczących ZUS i US. 

Dotacje unijne – czy warto z nich skorzystać?

Posiadając już wiedzę dotyczącą tego, jak starać się o dofinansowanie na otwarcie firmy, warto zastanowić się, czy faktycznie jest to opłacalna opcja. Będąc młodym człowiekiem, który nie posiada gotówki a oryginalny pomysł na biznes, może wydawać się, że dotacje są doskonałym rozwiązaniem. Statystyki jednak wskazują, że wiele firm korzystających z tego rozwiązania po pewnym czasie upada. Należy pamiętać o tym, że otrzymanie bezzwrotnych dotacji z UE to dopiero początek ścieżki biznesowej, a nie jej zakończenie.

Często rozważaną alternatywę stanowi skorzystanie z kredytu na otwarcie działalności – jest to jednak rozwiązanie, które wymaga zwrotu otrzymanej gotówki. Dotacje unijne, w przypadku gdy komisja przyzna je w formie bezzwrotnej – mogą znacząco wspomóc początkującego przedsiębiorcy. Ważne jest jednak ich rozsądne wykorzystanie. Dobry pomysł stanowi skorzystanie z pomocy osób znających przepisy i praktykę ich stosowania. Doradca w zakresie dotacji unijnych może pomóc nie tylko je uzyskać, ale także wykorzystać pieniądze zdroworozsądkowo oraz zgodnie z prawem.