ideosfera.pl

Kolejna witryna oparta na WordPressie

Bez kategorii

Odpady produkcyjne – jak się pozbyć?

Odpady produkcyjne – jak się pozbyć?

Usuwanie odpadów produkcyjnych bezpośrednio z obszaru roboczego maszyn to zmora wielu przedsiębiorstw. Nagromadzenie spadających z maszyny ścinków czy wiórów jest częstym powodem przestojów oraz wymusza na pracownikach, by odrywali się od wykonywanych obowiązków, by posprzątać. Jak się pozbyć niechcianych resztek po wykroju lub obróbce mechanicznej bezpośrednio ze stanowiska pracy, nie angażując przy tym operatorów? Skutecznym rozwiązaniem są pneumatyczne wyciągi przemysłowe, które odseparują zanieczyszczenia.

Dlaczego usuwanie odpadów produkcyjnych bezpośrednio ze stanowisk pracy jest tak istotne?

W wielu firmach pytanie o to, jak usunąć odpady produkcyjne, spędza sen z oczu technologów i kierownictwa. W procesach poligraficznych, przy produkcji materiałów kosmetycznych, ale również podczas wytwarzania opakowań lub obróbki wiórowej plastiku bądź drewna powstaje duża ilość ścinków, wykrawek lub wiórów. Również prostsze procesy, takie jak konfekcjonowanie powoduje nagromadzenie dużych ilości odpadów w postaci etykiet, folii, czy też opakowań z papieru.

Nagromadzenie produktów ubocznych powoduje bałagan, zapychanie się i nieprawidłową pracę maszyn, ale również ryzyko wypadku przy pracy. W masie dużej ilości odpadów łatwo o uszkodzenie lub zagubienie właściwego towaru lub produktu.

Jak pozbyć się odpadów produkcyjnych bez przestojów w pracy?

Usuwanie produktów ubocznych na bieżąco wiąże się często z koniecznością wyłączania maszyn – bezpośrednia ingerencja w obszar roboczy w trakcie pracy, ze względów BHP, jest niemożliwa. W niektórych przypadkach różne rodzaje odpadów mogą ulec wymieszaniu, przez co ich przekazanie do recyklingu lub utylizacji staje się trudne lub bardzo kosztowne.

Ręczne usuwanie odpadów angażuje również zasoby ludzkie i miejsce na hali, gdzie zbierane są wióry lub skrawki przed ich ostatecznym wywozem do miejsca magazynowania. Wszystkie te czynności oraz zasoby generują wysokie, lecz niezbędne koszty. Rozwiązaniem na to, jak usunąć odpady produkcyjne bez ingerencji w proces, są odpowiednio dobrane wyciągi przemysłowe.

Odpady produkcyjne – jak się pozbyć, wykorzystując pneumatyczne wyciągi przemysłowe?

Pneumatyczne odciągi produktów ubocznych rozwiązują problem dotyczący tego, jak się pozbyć odpadów produkcyjnych bezpośrednio ze stanowiska pracy. Urządzenia zaprojektowane według obliczeń indywidualnych dla stosowanego procesu, za pomocą uregulowanego przepływu powietrza odsysają ścinki, wstęgi lub wióry, nie zakłócając przy tym pracy maszyn.

Prawidłowo ustawione wyciągi przemysłowe dają możliwość ciągłej pracy maszyn na czystym obszarze roboczym, odprowadzając resztki poprodukcyjne za pomocą transportu pneumatycznego bezpośrednio do miejsca magazynowania lub sortowania. Tak dobrze przemyślany sposób, jak pozbyć się odpadów produkcyjnych, jest sprawdzony oraz ceniony w wielu firmach – zarówno ze względu na BHP, ułatwienie pracy, jak i zmniejszenie kosztów wytwarzania.

Odpady produkcyjne – jak się pozbyć tego problemu w sposób ekonomiczny?

Często zdarza się, że odpady powstające w wyniku produkcji są znakomitym materiałem do ponownego przetworzenia. Niestety, rynek odpadowy jest trudny. Recyklerzy stawiają wysokie wymagania materiałom wsadowym, nie dopuszczając domieszek innych tworzyw. Za czysty odpad przeznaczony do ponownego przetworzenia można otrzymać pieniądze. Natomiast za ten zanieczyszczony lub wymieszany trzeba słono zapłacić.

Istotną kwestią dla przedsiębiorców jest więc ta, jak pozbyć się odpadów produkcyjnych. Do tego szukają takiej metody, aby nie dopłacać do ich wywozu. Wyciągi przemysłowe, które zbierają produkty uboczne bezpośrednio spod maszyny, rozwiązują problem, jak usunąć odpady produkcyjne w sposób zorganizowany i bez ryzyka, że ulegnie on zmieszaniu lub zanieczyszczeniu. 

Bardziej zaawansowane technologie, wykorzystujące naturalne właściwości materiałów jak ciężar lub gęstość, pozwalają na segregację poszczególnych frakcji w sytuacji, gdy powstające „u źródła” odpady są zmieszane.

Koszty inwestycji w wyciągi przemysłowe transportujące odpady z miejsca ich powstawania zwracają się bardzo szybko. Brak przerw technologicznych, kosztów robocizny oraz cennego miejsca na gromadzenie ścinków lub opakowań, ale również ryzyka wymieszania produktów ubocznych i konieczności poniesienia wyższej opłaty za ich odbiór to wymierne zyski.